LIMBI

DEPARTAMENUL DE LIMBI MODERNE ŞI COMUNICARE ÎN AFACERI, încadrându-se în strategia generală a universității ASE București, își propune sprijinirea multilingvismului și a politicii lingvistice a Uniunii Europene contribuind astfel, eficient și efectiv, la formarea unor studenți competitivi și mobili international.

Multilingvismul este una din valorile Uniunii Europene prin care aceasta recunoaşte faptul că limbile reprezintă un factor pozitiv pentru Europa. Multilingvismul poate favoriza competitivitatea şi ocuparea forţei de muncă fiind concretizat în politica lingvistică a Uniunii Europene – fiecare cetăţean european trebuie să stăpânească, pe lângă limba maternă, încă două limbi europene. (Articolele 3, 21 şi 149 din Tratatul CE)

” Limba reprezintă pentru fiecare dintre noi cea mai directă expresie a propriei noastre culturi. Iar prin învăţarea altor limbi, descoperim alte culturi, alte valori, principii şi atitudini. Putem descoperi, în Europa, valorile pe care le avem în comun. Această deschidere către dialog este o parte esenţială a cetăţeniei noastre europene, precum şi un motiv pentru care limbile reprezintă un element fundamental al acesteia.

Limbile sunt fundamentale şi pentru competitivitatea noastră în Europa. Capacitatea de a comunica în mai multe limbi este un avantaj formidabil deopotrivă pentru indivizi, organizaţii şi întreprinderi. (…) Este vital să creăm un mediu favorabil învăţării continue în care fiecare dintre noi poate continua să îşi dezvolte aceste abilităţi. „

Leonard ORBAN,
Comisar european pentru multilingvism (ian. 2007 – feb. 2010),
Multilingvismul – valoare fundamentală a Uniunii Europene