CERCETARE

În cadrul Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, funcționează centrele de cercetare:

Centrul de cercetari literare și de lingvistică aplicată la limbajele de specialitate ”Teodora Cristea”

Director: Conf. univ. dr.  Raluca Șerban

www.centrulteodoracristea.rei.ase.ro 

 ================================================

Centrul de Studii Japoneze

Director: Lect. univ. dr. Ciubăncan Magdalena

https://www.facebook.com/JapanASE.LMA

www.japan.ase.ro

================================================