ACTIVITATE DIDACTICĂ

In cadrul Departamentului de Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri predarea limbilor se realizeaza conform celor mai noi metode din domeniu, verificate de practica internationala si atestate de succesele studentilor nostri.

Ne asiguram in mod constant ca activitatea didactica desfasurata de noi este armonizata cu cerintele diversilor nostri purtatori de interese si cu cele mai noi tendinte internationale din sfera limbilor moderne aplicate. Programele noastre sunt continuu actualizate prin imbogatirea materialelor didactice folosite si personalizate in functie de specificul facultatilor si programelor de studii care beneficiaza de activitatea personalului didactic al departamentului.

Ca parte a activitatilor noastre de mentorat si consultanta studentii nostri beneficiaza continuu de consiliere lingvistica si orientare profesionala specializata in evaluarea competentelor lingvistice si de comunicare profesionala din partea personalului nostru didactic.