Limbi moderne și comunicare în afaceri internaționale

Program de studii universitare de masterat în domeniul Filologie: Limbi moderne și comunicare în afaceri internaționale

Limba de predare: limba engleză

Acreditat: din Noiembrie 2022[1]

Misiune: formarea de specialiști în domeniul comunicării și multilingvismului care să aibă cunoștințe solide din domeniul ştiinţelor economice (economie și afaceri internaționale).

Obiective: să dezvolte cunoștințele și abilitățile participanților în ceea ce privește:

  • comunicarea profesională de afaceri în mai multe limbi străine;
  • multilingvismul și multiculturalismul în relațiile economice internaționale;
  • medierea culturală și lingvistică, asistența în negocieri, traducerea și interpretarea în contexte economice și diplomatice internaționale;
  • gândirea strategică în luarea deciziilor privind organizarea și promovarea afacerilor de succes;
  • cercetarea științifică avansată.

Programul se adresează: absolvenților de programe universitare de studii de licență în Limbi moderne aplicate, Limbi și literaturi străine, Științe ale comunicării, precum și Științe economice, care doresc să-și aprofundeze cunoștințele și abilitățile practice în comunicarea în mediul international de afaceri, limbi străine și relații internaționale.

Corpul profesoral: disciplinele sunt predate de o echipă interdisciplinară de cadre didactice de la Facultatea de Relații Economice Internaționale – Departamentul de Limbi moderne și comunicare în afaceri și Departamentul de Relații Economice Internaționale.Curriculum[2]: planul de învățământ conține discipline predate în limba engleză despre comunicare organizațională în varii contexte profesionale multilingve, cultură și civilizație în contextul relațiilor internaționale, traducere și interpretariat într-un mediu de lucru internațional, relații  economice internaționale, diplomație economică și culturală; limbaje specializate în limba engleză (obligatoriu), și limbaje specializate în limba franceză sau germană (la alegerea studentului).


[1] Hotarari ale Consiliului-ARACIS.pdf

[2] Planul de înmvățământ este disponibil pe paginile:

https://planinvatamant.ase.ro/SelectiePlan1.aspx?pp=16,

și Hotărârea nr. 237/15.12.2021


Primul an de studii de masterat
Primul semestruCrediteAl doilea semestruCredite
Comunicare multilingvă în context profesional Multilingual Communication in Professional Contexts10Cultură și civilizație în contextul relațiilor internaționale Culture and Civilization in International Relations10
Limbaje specializate: engleză 1 Specialized Languages: English 15Limbaje specializate: engleză 2 Specialized Languages: English 25
Limbaje specializate: franceză 1 Specialized Languages: French 15Limbaje specializate: franceză 2 Specialized Languages: French 25
Limbaje specializate: germană 1 Specialized Languages: German 15Limbaje specializate: germană 2 Specialized Languages: German 25
Relații internaționale în economia digitală International Relations in the Digital Economy10Comunicare de afaceri online Online Business Communication10
TOTAL CREDITE30TOTAL CREDITE30
Al doilea an de studii de masterat
Primul semestruCrediteAl doilea semestruCredite
Cultură și comunicare organizațională Organizational Culture and Communication8Teoria și practica interpretării Interpreting Theory and Practice9
Teoria și practica traducerii Translation Theory and Practice9Etică și integritate academică Academic Ethics and Integrity3
Limbaje specializate: franceză 3 Specialized Languages: French 35Seminar ştiinţific Scientific seminar3
Limbaje specializate: germană 3 Specialized Languages: German 35Practică de specialitate
Internship
15
Diplomație economică și culturală Economic and Cultural Diplomacy8  
TOTAL CREDITE30TOTAL CREDITE30

Perspective de carieră:

  • Interpret relații diplomatice,
  • Traducători, interpreți și alti lingviști: Terminolog, Revizor lingvist etc.
  • Specialiști în relații publice: Mediator, Specialist protocol și ceremonial Organizator protocol, Organizator eveniment, Expert relații externe
  • Jurnaliști și alți specialiști media: redactor de conținut, redactor de știri etc.

Admitere Iulie 2023: 25 de locuri la buget + 35 de locuri la taxă = 60 de locuri propuse a fi scoase la concurs

Test/ certificat de competență lingvistică la limba engleză + test de specialitate în limba engleză 40% + Media examenului de licență 60%

Bibliografia pentru testul de specialitate în limba engleză se regăsește în Anexa 3 din Metodologia de admitere la masterat 2023[3]

Contact: master.licom.ase@gmail.com


[3] https://senat.ase.ro/wp-content/uploads/2022/20221214/08.Hot.Senat%20nr.%20220%20din%2014.12.2022_Regulament%20admitere%20masterat_rev.pdf