Departamentul nostru reuneşte specialişti în comunicare în afaceri în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, germană, italiană, japoneza, română pentru străini, rusă, spaniolă, turcă.
DLMCA este rezultatul unirii în octombrie 2011 a catedrelor de limbi germanice şi romanice şi comunicare în afaceri ale Facultăţii REI ca urmare a schimbărilor impuse de Legea Educaţiei Naţionale din ianuarie 2011.
DLMCA este unul din cele mai mari departamente ale universităţii noastre oferind servicii specializate întregii comunităţi academice din ASE.

afis-limbi-facultative-2023-2024-sem-1