Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică

Inițiat de Academia de Studii Economice în 2006, programul de masterat Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică este primul de acest tip în contextul universitar românescşi a fost distins în 2011/2012 cu premiul European Language Label pentru dimensiunea educaţională inovativă a programului.

EDU-RES promovează dezvoltarea profesională, printr-o abordare inovativă, dinamică, cu accentul pe:

·        limba engleză pentru comunicare în contexte academice si profesionale

·        gândirea critică si creativă

·        metodologia cercetării si publicarea rezultatelor acesteia

·        noi abordări metodologice în predare, învățare și evaluare

·        elaborarea de proiecte și managementul calității

Forum pentru comunicarea interdisciplinară, programul încurajează cooperarea între cursanți și absolvenți, facilitează transferul de experiență internațională într-o atmosferă pozitivă.

O echipă interdisciplinară de profesori, cu înaltă calificare și experiență internațională, stimuleză creativitatea și dezvoltarea competențelor printr-o varietate de metode, cu accentul pe o abordare practică, feedback personalizat și atenție față de planurile de dezvoltare profesională ale participanților. Programul  susține cooperarea cu organizații și personalități de prestigiu (din țară și străinătate) și deschide posibilități de implicare în proiecte naționale și internaționale.