ISTORIC

Istoria predării limbilor moderne aplicate în afaceri şi ştiinţe economice începe odată cu istoria ASE, respectiv din anul 1913 când universitatea noastră a fost înfiinţată prin Decret Regal. Articolul 3 al acestui Decret prevedea la paragrafele 23-31, în limbajul epocii, că în ACADEMIA DE ÎNALTE STUDII COMERCIALE SI INDUSTRIALE se vor preda următoarele materii:

  • Corespondenţa comercială română şi stenografia;
  • Corespondenta şi convorbirea franceză;
  • Corespondenta şi convorbirea germană;
  • Corespondenta şi convorbirea engleză;
  • Corespondenta şi convorbirea italiană;
  • Corespondenta şi convorbirea greacă modernă;
  • Corespondenta şi convorbirea rusă;
  • Corespondenta şi convorbirea bulgară;
  • Corespondenta şi convorbirea sârbă.

Iar Articolul 4 prevedea obligativitatea studierii a trei limbi în afara limbii române.

Art. 4/- Dintre limbile straine sunt obligatorii: Corespondenta şi convorbirea franceză, germană şi italiană, cât şi – după alegerea studentului – a uneea din limbile: engleza, rusa, greaca moderna, bulgara sau sarba.

 

Nicolae Mariana si Maftei Istoria limbilor moderne in A.S.E. O perspectiva centenara, București: Editura ASE, 2013, pag. 36-53 (18 pagini din 203), ISBN978-606-505-634-3, https://www.editura.ase.ro/custom_images/produse/istoria_limbilor_moderne_in_ase.pdf

 

Nicolae. M. si R. Constantinescu-Ștefănel (editors), The History of Modern Languages in the Bucharest University of Economic Studies. A Centennial Perspective, București: Editura ASE, 2015, ISBN 978-606-505-634-3, (203 pagini), versiune in limba engleza a cărții Istoria limbilor moderne in A.S.E. O perspectiva centenara, de M. Nicolae si M.M. Maftei (coord.), Editura ASE, Bucuresti, 2013, ISBN978-606-505-634-3, Editură recunoscută CNCS, http://limbimoderne.ase.ro/docs/public/THE-HISTORY-OF-MODERN-LANGUAGES.pdf.

 

Nicolae Mariana, Constantinescu Lora (editori), Die Geschichte der modernen Sprachen an der Akademie für Wirtschaftsstudien in Bukarest: ein hundertjähriger rückblick, București: Editura ASE, 2017, pp. 36-53, ISBN 978-606-34-0130-5, https://www.editura.ase.ro/custom_images/produse/istoria_limbilor_modene_(germ)_site.pdf

 

Nicolae Mariana, Oprescu Ana Maria (editori), L’istoire des langues modernes dans l’ASE. Une perspective centenaire, București: Editura ASE, 2017, pp. 50-81, ISBN 978-606-34-0131-2, https://www.editura.ase.ro/custom_images/produse/istoria_limbilor_moderne_(franceza)_site.pdf