REVISTA DIALOGOS

Dialogos este o revista bianuala, infiintata in anul 2000.

Anual, un numar al revistei, având ca titlu general « Literatura si comunicare interculturala », abordeaza probleme de larg interes dintr-o perspectiva umanista (« Utilizari ale culturii », « Valori si practici », « Manipulare sau influenţa ? », « Mediere (inter)culturala etc.), cu aplicaţii inclusiv in universul intreprinderilor biculturale sau in procesul de predare/invaţare a limbilor straine in mediul universitar.

Celalalt numar, “Stiințele limbajului si didactica limbilor”, discuta aspecte teoretice (modele, metodologii, reflecţii asupra traducerii economice etc.) si practice ale predarii / invaţarii limbilor straine pe obiective specifice intr-un cadru universitar (« Modele lingvistice in didactica limbilor », « Predarea / invaţarea francezei inmediu economic : opţiuni metodologice, practici de clasa si evaluare », «Terminologie si traducere » etc.).

Articolele, redactate in principal in franceza dar si in engleza, germana sau italiana, sunt insoţite de rezumate in engleza.

ISSN: 1582-165X

Editura: ASE

Site: www.dialogos.rei.ase.ro