ISTORIC

Istoria predării limbilor moderne aplicate în afaceri şi ştiinţe economice începe odată cu istoria ASE, respectiv din anul 1913 când universitatea noastră a fost înfiinţată prin Decret Regal. Articolul 3 al acestui Decret prevedea la paragrafele 23-31, în limbajul epocii, că în ACADEMIA DE ÎNALTE STUDII COMERCIALE SI INDUSTRIALE se vor preda următoarele materii:

  • Corespondenţa comercială română şi stenografia;
  • Corespondenta şi convorbirea franceză;
  • Corespondenta şi convorbirea germană;
  • Corespondenta şi convorbirea engleză;
  • Corespondenta şi convorbirea italiană;
  • Corespondenta şi convorbirea greacă modernă;
  • Corespondenta şi convorbirea rusă;
  • Corespondenta şi convorbirea bulgară;
  • Corespondenta şi convorbirea sârbă.

Iar Articolul 4 prevedea obligativitatea studierii a trei limbi în afara limbii române.

Art. 4/- Dintre limbile straine sunt obligatorii: Corespondenta şi convorbirea franceză, germană şi italiană, cât şi – după alegerea studentului – a uneea din limbile: engleza, rusa, greaca moderna, bulgara sau sarba.