LINGUA ECONOMICA

Asociaţia Lingua Economica s-a constituit pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare profesională ale membrilor săi şi ale comunităţii profesionale din care aceştia fac parte, respectiv specialiști în comunicare în afaceri în limbi moderne, precum şi nevoii de comunicare eficientă în limbi străine a societăţii româneşti în general, în contextul apartenenţei României la Uniunea Europeană şi la comunitatea internaţională.

Asociaţia are următoarele obiective:

a) Iniţierea şi participarea la proiecte de cercetare în domeniul ştiinţelor umaniste ce se înscriu în sfera de competenţă a membrilor Asociaţiei

b) Conceperea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu alte instituţii publice sau private, din ţară sau din străinătate, având drept obiectiv formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice universitare şi a oricăror alte persoane interesate

c) Organizarea de seminarii ştiinţifice şi conferinţe

d) Realizarea şi publicarea de materiale în scopuri ştiinţifice şi didactice

e) Acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate în domeniul comunicării în mediul academic şi profesional

f) Organizarea de cursuri de pregătire în vederea promovării însuşirii limbilor moderne şi a culturii şi civilizaţiei ţărilor în care acestea sunt vorbite.

linguaeconomica@gmail.com